Landelijke profilering van het Nederlandse universitaire onderzoek op het terrein van de chemie en de chemische technologie

Akademie Commissie voor de Chemie (ACC)

2003 | gratis

Eind vorig jaar heeft de VSNU de onderzoeksprogramma's van de afdelingen chemie en chemische technologie van de Nederlandse universiteiten beoordeeld. In vervolg hierop heeft de Akademie Commissie voor de Chemie (ACC) nu die onderzoeksprogramma's (het zijn er 158) 'vertaald' in twee of drie zwaartepunten per universiteit. De zwaartepunten blijken in toenemende mate op de grensgebieden met de fysica of de levenswetenschappen te liggen. De Nederlandse chemici zouden er wel voor moeten zorgen dat die zwaartepunten in hun onderzoek internationaal beter zichtbaar zijn, vindt de ACC. Ook pleit ze in de notitie voor meer landelijke regie, onder meer bij het afstemmen van de masteropleidingen op de bestaande onderzoekszwaartepunten.