Meten op markten

Leeflang, P.S.H.

2005 | 44 pagina's | ISBN 90-6984-439-7 | gratis

De mogelijkheden om te meten op markten zijn de laatste decennia sterk toegenomen door het beschikbaar komen van grote hoeveelheden gegevens over vraag en aanbod en de ontwikkeling en toepassing van methoden en technieken van marktonderzoek waarmee informatie aan de gegevens ontleend kan worden. Metingen op markten en bewerkingen van gegevens hebben mogelijkheden gecreëerd om tot generalisaties over marktwerking te komen. Deze generalisaties vormen samen met de ontwikkelde methoden en technieken van marktonderzoek de kern van marketing als veld van wetenschappelijk onderzoek. Dit boek gaat in op de vraag welke waarde de kennis omtrent wetmatigheden op markten zou kunnen hebben voor de bedrijfspraktijk.