Notitie Wetenschappelijke Integriteit

Over normen van wetenschappelijk onderzoek en een Landelijk Orgaan voor Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

KNAW, NWO en Vereniging van Universiteiten (VSNU)

2001 | 16 pagina's | ISBN 90-6984-335-8 | gratis

In deze notitie stellen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) dat de verantwoordelijkheid voor de preventie en signalering van wetenschappelijk wangedrag primair bij onderzoekers en onderzoeksinstellingen zelf ligt. Zij vinden het gewenst dat elke universiteit, KNAW en NWO een of meer vertrouwenspersonen aanstelt bij wie klagers over vermeend wetenschappelijk wangedrag of degenen die daarvan verdacht worden terechtkunnen.

Voorgesteld wordt een Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) in te stellen, dat zal worden ondergebracht bij de KNAW. Het LOWI zal een rol spelen 'in tweede instantie' door op verzoek van klager of beklaagde een oordeel te vellen over de wijze waarop een instelling een klacht heeft behandeld.