Onvoltooid verleden tijd

Witte vlekken in de taalgeschiedenis

Marijke van der Wal

2006 | 32 pagina's | ISBN 90-6984-507-5 | gratis

De West-Europese taalgeschiedenis is voor een groot deel gebaseerd op literaire taal en geschriften uit de hogere lagen in de samenleving. Recent is in het historisch taalkundig onderzoek ook oog voor de taal van middenklassen en lagere klassen in de samenleving. Wat die perspectiefwisseling betekent voor onderzoek naar de geschiedenis van het Nederlands, wordt in dit boek uiteengezet.