Onzekerheden en klimaatverandering

A.M. de Gier en J.B. Opschoor (red.), W.B.H.J. van de Donk, P. Hooimeijer, J. Jepma, J. Lelieveld, J. Oerlemans, A. Petersen

2008 | 62 pagina's | ISBN 978-90-6984-567-8 | gratis

Klimaatverandering is een van de mondiale (milieu)problemen. Dit onderwerp krijgt momenteel heel veel aandacht. Geen wonder, gezien de maatschappelijke belangen die ermee gemoeid zijn.

In deze publicatie Onzekerheden en klimaatverandering staat centraal wat er vanuit wetenschappelijke gezichtspunten gezegd kan worden over de onzekerheden die het verschijnsel klimaatverandering omgeven en de omgang daarmee in maatschappij en beleid.