Over economische groei en de convergentie van landen

Klundert, Th.C.M.J. van de

1998 | 24 pagina's | ISBN 90-6984-207-6 | gratis

Deze publicatie stelt het vraagstuk van de convergentie van relatief economisch achtergebleven landen aan de orde. Van de Klundert gaat in op de theoretische en empirische aspecten van convergentie en wijst op de relevantie van meerdere langetermijnevenwichten en daarmee corresponderende groeiclubs.

Tevens wordt nagegaan hoe door middel van de methode van de principal components het inzicht in deze kwestie kan worden verdiept.