Personalized Health. Nieuwe technologieën voor zorg op maat

Journalistiek verslag van een bijeenkomst door de KNAW en AcTi over gepersonaliseerde zorg op 26 november 2018, Amsterdam

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2018 | 4 pagina's | gratis

Zorg op maat, ofwel betere preventie, scherpere diagnoses en effectievere behandeling. Dat is de belofte van een geneeskunde die het individu als uitgangpunt neemt in plaats van gemiddelden uit grote patiëntengroepen. Maar om deze revolutie goed in te bedden, zijn systeemveranderingen nodig, en een verantwoorde omgang met de ethische risico’s.

Op maandag 26 november 2018 organiseerde de KNAW samen met de Netherlands Academy of Technology and Innovation (AcTi) een bijeenkomst over Personalized Health. Nieuwe technologieën voor zorg op maat.