Positionering KNMI-onderzoek

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2012 | 5 pagina's | gratis

De KNAW heeft op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu advies uitgebracht over de toekomstige positionering van het KNMI-onderzoek. Dit is mede gedaan aan de hand van vier door het ministerie geformuleerde scenario’s. Het ministerie had aangeven het advies te willen gebruiken bij de herziening van de KNMI-wet en voor de organisatie en programmering van het KNMI-onderzoek.

In januari 2013 ontving de KNAW een brief van dit ministerie, waarin wordt geschetst hoe het ministerie het KNMI wil gaan positioneren en in welke mate de aanbevelingen van de KNAW zijn overgenomen.