Publicatietradities in de wetenschap

Kennis over publiceren

De Jonge Akademie

2012 | 84 pagina's | ISBN 978-90-6984-662-0 | gratis

Juist omdat er in het wetenschappelijke bestaan zoveel van afhangt - publish or perish! - is er meer kennis nodig van verschillen in publicatietradities en meetinstrumenten in en tussen verschillende wetenschapsgebieden. Dit zou ook een correcte beoordeling van wetenschappelijke publicaties ten goede komen. Wat zeggen citatie-indexen en impactfactoren? Welke ruimte is er voor andere ranking? Is peer review zaligmakend? Hoe (ver)meldt zich de belangrijkste auteur? Zegt wetenschappelijke output iets over de loopbaanfase? Kennis over publiceren - publicatietradities in de wetenschap is een boeiende etalage van kennis en ervaringen met wetenschappelijk publiceren van Jonge Akademieleden. Onder redactie van Maarten Kleinhans, Jeroen Salman en Dolf Weijers.