Rendement van talent

Aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid

De Jonge Akademie

2010 | 42 pagina's | ISBN 978-90-6984-613-2 | gratis

De loopbaanmogelijkheden van jonge, gepromoveerde onderzoekers laten in Nederland veel te wensen over. Een kwalijke zaak omdat een uitdagend toekomstperspectief essentieel is voor de professionele ontwikkeling van jonge wetenschappers, en daarmee voor de bloei van de Nederlandse wetenschap als geheel. Rendement van talent, een advies van De Jonge Akademie, bevat een reeks aanbevelingen om het loopbaanbeleid voor jonge wetenschappers te verbeteren. Deze aanbevelingen zijn gericht aan alle Nederlandse instellingen die invloed kunnen uitoefenen op het loopbaanbeleid van wetenschappers: de Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstituten, de VSNU, NWO, KNAW en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie ook de webpagina van De Jonge Akademie