Richtlijnen voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (Raad voor Geesteswetenschappen, RGW)

2007 | gratis

Deze richtlijnen zijn bedoeld voor historisch-wetenschappelijk onderzoek in opdracht van derden. De richtlijnen zijn gebaseerd op de ‘verklaring van wetenschappelijke onafhankelijkheid’, opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in 2005.