Ruimte voor ongebonden onderzoek

Signalen uit de Nederlandse wetenschap

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2015 | 92 pagina's | ISBN 978-90-6984-697-2 | With a summary in English | gratis

Echte 'witte vlekken' in het Nederlandse wetenschapslandschap zijn er niet, wel signaalgebieden die aandacht verdienen. Aandacht blijft nodig om te voorkomen dat concentratie van middelen op brede thema’s tot minder ruimte leidt voor fundamenteel ongebonden onderzoek. Deze ontwikkeling is vooral nadelig voor jonge, vernieuwende onderzoeksgroepen. Dit concludeert de KNAW-adviescommissie die mogelijk ongewenste effecten van het topsectorenbeleid en universitaire profilering in kaart bracht.

Naast ruimte voor ongebonden onderzoek vraagt de KNAW aandacht voor een dreigende scheiding tussen onderwijs en onderzoek, tussen docenten en onderzoekers, waarmee een wezenskenmerk van universiteiten op de tocht komt te staan. De investeringen in (digitale) infrastructuur ten slotte zijn, alle inspanningen ten spijt, onvoldoende om de toekomst van Nederland Kennisland veilig te stellen.