Samenleven en samenwerken

Een toekomst voor de Nederlandse sociologie

Eindrapport Verkenningscommissie Sociologie

2006 | xx + 180 pagina's | ISBN 90-6984-476-1 | gratis