Sociale wetenschappen en beleid: spannende verhoudingen

Lustrumconferentie SWR 1959-1999

Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR)

2000 | 84 pagina's | ISBN 90-6984-295-5 | gratis

In hoeverre kunnen de sociale wetenschappen een werkelijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het beleid of aan de maatschappelijke discussie? Deze vraag stond centraal tijdens de Lustrumconferentie van het veertigjarig bestaan van de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) op 3 november 1999. Een aantal actieve beoefenaren van de sociale wetenschappen heeft op deze vraag een antwoord gezocht, waarbij de mogelijke spanning tussen het interne, wetenschappelijke en het externe, maatschappelijke debat aan de orde is gesteld. Alle tijdens deze Lustrumconferentie gehouden voordrachten zijn in dit boek gebundeld.