Storage and availability of data for research

From intentions to implementation

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2021 | 62 pagina's | ISBN 978-90-6984-747-4 | gratis

Kennisinstellingen, onderzoeksfinanciers en overheden moeten de wensen en behoeften van wetenschappers centraal stellen bij het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Een nauwe samenwerking tussen deze partijen en de onderzoekers op de werkvloer is essentieel. Daarvoor pleit de KNAW in dit advies Storage and availability of data for research – from intentions to implementation, dat op 20 mei 2021 is verschenen.

Checklist

Checklist of questions for researchers working with data (pdf)