Symposium 'Regeneratieve geneeskunde: een multidisciplinaire benadering'

Georganiseerd door de Raad voor Medische Wetenschappen en de Raad voor Technische Wetenschappen van de KNAW, op 10 april 2007 te Amsterdam

Raad voor Medische Wetenschappen en de Raad voor Technische Wetenschappen

2007 | gratis

De Raad voor Medische Wetenschappen (RMW) en de Raad voor Technische Wetenschappen (RTW) van de KNAW hebben in 2005 een voorstudie over tissue engineering verricht om te bepalen of de KNAW een wetenschapsverkenning op dit gebied zal inzetten.

De voorstudie heeft zich gericht op de afbakening van het begrip tissue engineering, de bepaling van de huidige stand van de wetenschap in Nederland en het buitenland, de benodigde infrastructuur, de huidige financiering van het onderzoek, andere initiatieven binnen Nederland en de bestaande wet- en regelgeving.

De resultaten van de voorstudie zijn samengevat in de Voorstudie Verkenning Tissue Engineering. Na publicatie van de voorstudie is besloten over te gaan tot het organiseren van een symposium. Tevens is besloten, na verschillende voorbereidende gesprekken met deskundigen, om het onderwerp te verbreden naar de regeneratieve geneeskunde.