Synthetische biologie: een inleiding

European Academies Science Advisory Council

2011 | gratis

Synthetische biologie is een belangrijk wetenschapsgebied waarin grote en snelle ontwikkelingen plaatsvinden. Deze ontwikkelingen en het zich aftekende toekomstperspectief zijn niet alleen spannend, maar roepen ook vragen op over toepasbaarheid en veiligheid. Om die reden wordt Synthetische Biologie: een inleiding beschikbaar gesteld aan een breed publiek.

Het is de inleidende tekst die de European Academies Science Advisory Council (EASAC) heeft laten maken op basis van het rapport Realising European Potential in Synthetic Biology: Scientific Opportunities and Good Governance (pdf). Dit EASAC-rapport bouwt deels voort op het in 2008 uitgebrachte rapport van de KNAW, de Raad voor Gezondheidsonderzoek en de Gezondheidsraad: Synthetische biologie: kansen creëren (pdf).