Tussen Aarde en Leven

Strategische verkenning van de biogeologie in Nederland

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Verkenningscommissie Biogeologie, Raad voor Aarde en Klimaat (RAK), Biologische Raad (BR)

2003 | 108 pagina's | ISBN 90-6984-376-5 | gratis

IIn dit rapport beschrijft de Verkenningscommissie Biogeologie de uitkomsten van het onderzoek dat zij heeft gedaan naar de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkelingen in Nederland op het terrein van de biogeologie. De commissie concludeert dat biogeologisch onderzoek in veel opzichten grensverleggend is en in staat zal zijn tot verrassende nieuwe inzichten in de wijze waarop het systeem Aarde functioneert. Ook concludeert ze dat het maatschappelijk belang van dit fundamenteel onderzoek snel zal toenemen in het licht van de veranderingen die de mens teweegbrengt in natuurlijke processen. Nederland heeft, zo blijkt uit het onderzoek, op dit onderzoeksterrein een internationaal sterke positie en is op sommige onderdelen internationaal leidend. De commissie beveelt aan om bepaalde sterke punten verder te stimuleren en te komen tot bundeling van toponderzoek om de slagkracht van de onderzoekers te vergroten. De commissie doet daarom de aanbeveling een (virtueel) centrum, het Darwin Centrum voor Biogeologie, op te richten.