Twee eeuwen Nederland geteld

Onderzoek met de digitale Volks-, Beroeps- en Woningtellingen 1795-2001

Redactie: O.W.A. Boonstra, P.K. Doorn, M.P.M. van Horik, J.G.S.J. van Maarseveen en J. Oudhof

2007 | viii + 526 pagina's | ISBN 978-90-6984-533-3 | gratis

Nationale volkstellingen behoren tot de meest elementaire informatiebronnen over de bevolking van een land. De tellingen bevatten een schat aan historische, demografische, sociaal-economische en culturele gegevens. Alle gepubliceerde Nederlandse Volkstellingen, die vanaf 1795 tot 1971 zijn gehouden, zijn nu digitaal beschikbaar voor onderzoek. Van de laatste twee tellingen zijn de originele databestanden bewaard gebleven. Voor 2001 is een “virtuele telling” samengesteld uit bestaande registratie en onderzoeksbestanden. In deze publicatie analyseren onderzoekers van universiteiten en het CBS de gedigitaliseerde volkstellingen van de laatste twee eeuwen. Het boek biedt een caleidoscoop van hoe de veranderingen in ons land door de cijfers en statistieken worden getoond. Bevolking, gezin, arbeid, wonen, infrastructuur, het zijn slechts enkele van de onderwerpen die in het boek aan de orde komen.