Vensters op de wereld

De studie van de zogenoemde 'Kleine Letteren' in Nederland. Rapport van de Adviescommissie Kleine Letteren

Adviescommissie Kleine Letteren, Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

2002 | 48 pagina's | ISBN 90-6984-345-5 | gratis

De 'Kleine Letterenstudies' moeten in aanmerking komen voor een vorm van aparte financiering, die niet is gebaseerd op studentenaantallen, maar op wetenschappelijke kwaliteit. Anders dreigen die opleidingen en daarmee het onderzoek uiteindelijk te verdwijnen. Verder moeten de opleidingen nauwer samenwerken, bijvoorbeeld in gezamenlijke masterprogramma's en door concentratie van het onderzoek. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen in dit rapport. Het rapport is geschreven door een Akademiecommissie onder voorzitterschap van prof.dr. W.P. Gerritsen. Tot de Kleine Letterenstudies worden in dit advies de disciplines gerekend met een landelijke instroom van minder dan vijftig studenten, zoals Arabisch, talen en culturen van Zuidoost Azië, maar ook Europese talen zoals Scandinavische en Slavische talen en Keltisch. Nederland neemt op het gebied van deze studies internationaal een vooraanstaande positie in.