Verslag van de expert meeting 'Toekomstscenario's voor biomedisch onderzoek op primaten' 28 mei 2002/Account of the expert meeting 'The future of biomedical research on primates' 28 May 2002

Commissie Dierproeven, Transgene en Biotechnologie (CDTB)

2003 | 41 pagina's | gratis

Verschillende onderzoekers bespreken het belang van het gebruik van primaten in biomedisch onderzoek en de mogelijke alternatieven voor dit gebruik. Het gaat hier specifiek over de wetenschappelijke aspecten; politieke en ethische aspecten worden niet besproken. English version(pdf)