W van vwo: plezier in het stellen van vragen

Journalistiek verslag van de conferentie w van vwo op 19 november 2015

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

2016 | 6 pagina's | gratis

Tijdens de conferenties gaat de aandacht daarom vooral uit naar een eerste of nadere kennismaking met good practices: voorbeelden van projecten en programma’s die zich richten op wetenschappelijke vorming.