Voor de wetenschap

De Akademie in de kennissamenleving. Strategische agenda 2010-2015

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2010 | ISBN 978-90-6984-609-5 | gratis

In deze strategische agenda 2010 - 2015 worden de plannen en ambities van de KNAW besproken. Hiermee bouwt de KNAW voort op haar strategisch plan Duurzame Wetenschap, dat in 2006 verscheen.

De Strategische Agenda is opgebouwd rond de drie kernactiviteiten van de KNAW, te weten genootschap, institutenorganisatie en adviesorgaan. Voor deze drie hoofdtaken wachten de Akademie grote uitdagingen: hoe kan het genootschap de excellente kennis van haar leden maximaal inzetten voor de wetenschap en voor de samenleving? Hoe kunnen de KNAW-instituten hun positie versterken als onderzoekscentra met een nationale functie en een internationale reputatie? Hoe kan de Akademie adviezen uitbrengen met meer maatschappelijke impact?