Voorstellen voor internationale wetenschappelijke projecten op het gebied van de geesteswetenschappen

Advies van de Commissie Geesteswetenschappen voorbereid door de Subcommissie Geesteswetenschappen

Commissie Geesteswetenschappen (CGW)

1998 | gratis