Wegen in de wijsbegeerte

Over de toekomst van het filosofisch onderzoek in Nederland

Raad voor Geesteswetenschappen (RGW)

2004 | 58 pagina's | ISBN 90-6984-401-X | gratis

In dit advies van de Raad voor Geesteswetenschappen worden de perspectieven voor wijsgerig onderzoek in Nederland uiteengezet. Ook wordt een aantal aanbevelingen gedaan. De essays die de opmaat vormden voor de discussie over de wijze waarop het wijsgerig onderzoek zich heeft ontwikkeld en zich de komende jaren zal (moeten) ontwikkelen, zijn eveneens opgenomen.

Deze publicatie is niet in gedrukte vorm beschikbaar; zij kan alleen via deze website als pdf worden gedownload