'Zoveel interessante mensen, maar je spreekt ze te weinig'

Rapport Commissie Forumfunctie

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

2008 | ISBN 978-90-6984-550-0 | gratis

In het najaar van 2006 ging de Commissie Forumfunctie van start. Zij kreeg van het KNAW-bestuur de opdracht voorstellen te doen voor een genootschap nieuwe stijl door de huidige forumfunctie van de KNAW tegen het licht te houden en waar nodig te herijken, als ook nieuwe formats uit te denken (inhoudelijk en organisatorisch). De Commissie stond onder leiding van Frits van Oostrom. Het rapport behandelt de bestaande forumfunctie van de KNAW, de nieuwe vormen, het Trippenhuis en de organisatie. De Commissie Forumfunctie hoopt in haar voorstellen een goede balans te hebben gevonden tussen behoud (en verbetering) van gerespecteerde bestaande gebruiken binnen de KNAW en, anderzijds, het beproeven van nieuwe vormen.