Terugkijken bijeenkomsten

Klimaat van alle kanten: Olivijn, het wondermiddel tegen klimaatverandering? - 16 mei 2022

Helpt olivijn tegen klimaatverandering? Kunnen we industriële processen ontwikkelen voor versnelde olivijnverwering? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens ons vierde klimaatwebinar op 16 mei 2022. Ook bespreken we de maatschappelijke en technische uitdagingen die olivijnwering met zich meebrengt.

Avond van de Abelprijs 2021 - 7 april 2022

De Abelprijs wordt gezien als de ‘Nobelprijs voor de wiskunde' en wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt. De Abelprijs 2021 is toegekend aan de Israëlische computerwetenschapper Avi Wigderson en de Hongaarse wiskundige László Lovász. Zij vertellen tijdens de Avond van de Abelprijs 2021 over hun werk.

Uitreiking Hendrik Muller Prijs en symposium Tegendraads in het archief - 19 april 2022

De Abelprijs wordt gezien als de ‘Nobelprijs voor de wiskunde' en wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt. De Abelprijs 2021 is toegekend aan de Israëlische computerwetenschapper Avi Wigderson en de Hongaarse wiskundige László Lovász. Zij vertellen tijdens de Avond van de Abelprijs 2021 over hun werk.

Klimaat van alle kanten: De gevolgen van klimaatverandering, kwetsbaarheid en aanpassingen - 4 april 2022

Hoe kan goed bestuur de aanpassingskloven verkleinen en klimaatbestendige ontwikkeling stimuleren? En hoe kunnen zachte adaptatiegrenzen worden overwonnen? Tijdens dit webinar komen deze en andere open vragen aan bod en zullen de belangrijkste onderzoeksontwikkelingen worden besproken.

No-go's? Vrijheid, engagement en verantwoordelijkheid - 21 februari 2022

Op 21 februari 2022 vond de eerste bijeenkomst van de vierdelige serie over vrijheid van wetenschap en kunst plaats. In een discussie met en tussen kunstenaars en geesteswetenschappers werd de actuele betekenis van verantwoordelijkheid in de twee domeinen onderzocht. Bekijk dit event nu terug.

Rimpelloos, pijnloos, drempelloos? Vrijheid, diversiteit en kansengelijkheid - 24 april 2022

Op 21 februari 2022 vond de eerste bijeenkomst van de vierdelige serie over vrijheid van wetenschap en kunst plaats. In een discussie met en tussen kunstenaars en geesteswetenschappers werd de actuele betekenis van verantwoordelijkheid in de twee domeinen onderzocht. Bekijk dit event nu terug.

Uitreiking KNAW Early Career Award - 14 februari 2022

Met bijdragen over menselijk gedrag, hoe we wereldwijd de emissies terug kunnen brengen, en of we ons uit de klimaatcrisis kunnen hacken.

Klimaat van alle kanten: wetenschap voor de klimaattransitie - 7 februari 2022

Met bijdragen over menselijk gedrag, hoe we wereldwijd de emissies terug kunnen brengen, en of we ons uit de klimaatcrisis kunnen hacken.

Klimaat van alle kanten: alternatieve vormen van regulering van klimaatrisico’s - 7 maart 2022

Met bijdragen over menselijk gedrag, hoe we wereldwijd de emissies terug kunnen brengen, en of we ons uit de klimaatcrisis kunnen hacken.

Wetenschap en digitale technologie - 18 januari 2022

Door de pandemie gebruiken we allemaal meer digitale technologieën. Ook in het onderzoek en onderwijs zijn ze essentiëler geworden. Maar hoe zit het met de veiligheid? En worden universiteiten niet té afhankelijk van Big Tech?

Beter af met vrouwelijke managers? - 13 januari 2022

Tanja van der Lippe, KNAW-lid en hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht, bespreekt de verrassende onderzoeksresultaten van een groot Europees onderzoek naar de invloed van vrouwelijke managers op de bedrijfscultuur.

Modelleren met onzekerheden: de opkomst van omikron - 20 december 2021

Vanaf het begin van de COVID-19-pandemie hebben epidemiologische analyses en wiskundige modellen een belangrijke rol gespeeld bij het voorspellen van pandemiescenario's en het effect van interventiemogelijkheden om het coronabeleid te sturen. Naar aanleiding van de recente besmettingsgolf in heel Europa worden nieuwe maatregelen besproken, zoals boostervaccins, vaccinatie van kinderen en beperkingen voor specifieke groepen via coronatoegangsbewijzen (1/2/3G-beleid en combinaties daarvan).

Wervelende wetenschap - 13 december 2021

Tijdens de pandemie werd er in een razend tempo nieuwe kennis ontwikkeld met een directe maatschappelijke impact. Onderzoekers lanceerden al snel initiatieven om hun kennis relevant te maken voor de nieuwe situatie. Wat hebben we geleerd? En wat is de mogelijke prijs die we hebben betaald?

Slotconferentie Health inequalities: new methods, better insights? - 8 december 2021

Uitreiking Instituut Gak-KNAW Award - 6 december 2021

Pensioenarmoede treft een groot deel van de migranten in Nederland. Hoe komt dit en wat is hieraan te doen? Socioloog Jelle Lössbroek ontving op 6 december 2021 de Instituut Gak-KNAW Award voor zijn onderzoeksvoorstel dat ingaat op deze vragen. Met de Award krijgt Lössbroek een driejarige aanstelling als postdoctoraal onderzoeker bij het NIDI.

Tweedeling in de samenleving? - 7 december 2021

De impact van COVID-19 op onderzoekers - 2 december 2021

Betrouwbaarheid van de wetenschap in het publieke domein - 26 november 2021

Wat is de oorzaak van het in twijfel trekken van wetenschappelijke kennis, wie werken er aan mee, en waarom? En wat kunnen we doen om de betrouwbaarheid van de wetenschap te behouden? Kom er meer over te weten tijdens deze expertmeeting.

KNAW-symposium Planetary Health - 23 november 2021

Wat weten we tot dusver over de gezondheidsrisico's van door de mens veroorzaakte milieuveranderingen op planetaire schaal? Wat kunnen we al doen, en waarnaar moet nog nader onderzoek worden gedaan? Over deze kwesties spreken twee van de grondleggers van het nieuwe vakgebied ‘planetary health’ en Nederlandse deskundigen tijdens het symposium Planetary Health.

De geschiedenis als toegepaste wetenschap? Over de bruikbaarheid van historische analogieën - 3 november 2021

In deze bijeenkomst gaat Judith Pollmann met drie historici in gesprek over het gebruik van historische analogieën. Welke functies hebben die, wat zijn de randvoorwaarden en hoe kunnen inzichten die hieruit voortkomen maatschappelijk worden toegepast?

Toeval in de geneeskunde - 26 oktober 2021

Hoe kunnen we in Europa alle gebouwen en de bouwsector CO2-neutraal maken? De Europese wetenschappelijke denktank EASAC deed daarover deze zomer een aantal ingrijpende aanbevelingen in het rapport Decarbonisation of buildings.

Opdrachtonderzoek en academische vrijheid: hoe leid je samenwerking in goede banen? - 11 oktober 2021

Bedrijven, overheden en het maatschappelijk middenveld worden steeds vaker en intensiever betrokken bij de wetenschap en bij de financiering ervan. Te denken valt aan opdrachtonderzoek, maar ook aan andere vormen van (co-)financiering.

Uitreiking KNAW Bob Pinedo Cancer Care Award - 24 november 2021

Tijdens deze feestelijke bijeenkomst ontving Jesús San Miguel de KNAW Bob Pinedo Cancer Award.

Oplossingen voor klimaatverandering - 6 oktober 2021

Hoe kunnen we in Europa alle gebouwen en de bouwsector CO2-neutraal maken? De Europese wetenschappelijke denktank EASAC deed daarover deze zomer een aantal ingrijpende aanbevelingen in het rapport Decarbonisation of buildings.

Avond van de A.M. Turing Award. Over compilers, algoritmes en internationale samenwerking - 4 november 2021

Tijdens deze Avond van de Turing Award op 4 november gaan verschillende sprekers in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van compilers en algoritmes. Centraal staat het werk van de Turing Award-winaars Alfred Vaino Aho en Jeffrey David Ullman.

Lancering KNAW-advies over medicijnontwikkeling ‘Meer efficiëntie door innovatie’ - 5 oktober 2021

In het adviesrapport 'Meer efficiëntie door innovatie' inventariseert de KNAW de mogelijkheden om het onderzoek naar, de ontwikkeling van en de toegang tot nieuwe geneesmiddelen efficiënter te laten verlopen.

Levensbedreigende schimmels / Life-threatening fungi - 23 september 2021

Schimmels vormen een steeds grotere bedreiging voor planten, dieren en mensen. Om schimmelinfecties te voorkomen wordt op grote schaal gebruik gemaakt van antimyotica, maar steeds vaker raken schimmels resistent tegen deze middelen.

Recyclebaar plastic - 22 september 2021

Hoe kunnen we in Europa alle gebouwen en de bouwsector CO2-neutraal maken? De Europese wetenschappelijke denktank EASAC deed daarover deze zomer een aantal ingrijpende aanbevelingen in het rapport Decarbonisation of buildings.

Hoe maken we gebouwen CO2-neutraal? - 14 september 2021

Hoe kunnen we in Europa alle gebouwen en de bouwsector CO2-neutraal maken? De Europese wetenschappelijke denktank EASAC deed daarover deze zomer een aantal ingrijpende aanbevelingen in het rapport Decarbonisation of buildings.

Installatie nieuwe leden KNAW - 13 september 2021

Tijdens de bijeenkomst op 13 september zijn de drieëntwintig nieuwe KNAW-leden van het jaar 2021 geïnstalleerd. Leden worden geselecteerd op grond van hun wetenschappelijke prestaties en zijn lid voor het leven.

Hoe communiceren robots en dieren? - 9 september 2021

Taal en muziek worden vaak gezien als specifiek menselijke communicatieve vaardigheden. Maar ook dieren communiceren met elkaar. En robots moeten soms met mensen samenwerken en communiceren. Wat zijn overeenkomsten tussen menselijke en niet-menselijke communicatie, en wat zijn verschillen?

Nep of niet nep? De geesteswetenschappen en de kennis van de waarheid - 28 juni 2021

Nepnieuws is en blijft een groot maatschappelijk probleem – onze samenleving verkeert in een informatievertrouwenscrisis. Binnen de geesteswetenschappen is het bestaan van verschillende perspectieven op de werkelijkheid een natuurlijk gegeven. Kijk het webinar over nepnieuws terug.

Intimidatie van wetenschappers: wie beschermt academische vrijheid? - 24 juni 2021

De druk op wetenschappers, bijvoorbeeld op sociale media, kan hoog oplopen als hun resultaten een deel van het publiek niet bevallen. Hoe kunnen wetenschappers onder dergelijke druk en intimidatie hun vrijheid bewaren en zichzelf niet censureren?

Leren tijdens corona: de effecten van de lockdown op het basis- en voortgezet onderwijs - 23 juni 2021

Dat de schoolsluiting effect zal hebben op leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs, staat buiten kijf. Maar over welke effecten hebben we het precies? Er wordt gesproken over vergroting van de sociale verschillen door uiteenlopende toegang tot hulpbronnen, zoals laptops. Ook hebben leerlingen vertraging opgelopen door gemiste lessen. Moeten we ons zorgen maken? In dit webinar kijken wetenschappers met verschillende achtergronden naar deze en gerelateerde vragen.

De Olympische Spelen van toen tot nu - 22 juni 2021

Door de geschiedenis heen is het evenement nog vaak ingezet voor eigen idealen of politieke doelen. In de aanloop naar de XXXIIe Olympiade in Tokio belicht de KNAW tijdens dit webinar een aantal van deze historische momenten.

Akademiemiddag - 31 mei 2021

Op 31 mei vond de jaarlijkse Akademiemiddag van de KNAW plaats. Jaarrede door Akademiepresident Ineke Sluiter, de Akademielezing door Marion Koopmans, de uitreiking van de Akademiepenning aan Jaap van Dissel, en een paneldiscussie over de rol van de wetenschap bij de aanpak van pandemieën en andere rampen.

Coronavaccins en trombose - 27 mei 2021

Het Nederlandse vaccinatieprogramma is vol op stoom, maar er zijn ook tegenslagen. Na vaccinatie met de zogenoemde ‘adenovirus-vaccins’ van AstraZeneca en Janssen treedt in zeldzame gevallen trombotische trombocytopenie op. Bij deze even ernstige als zeldzame bijwerking kan trombose in de veneuze sinussen van de hersenen optreden.

Techniek in je mobiele telefoon - 10 mei 2021

We kunnen steeds meer met onze mobiele telefoon. Maar hoe werkt het en hoe krijg je al die techniek in een steeds dunner apparaat?

Gecontroleerde humane infectiestudies - 18 mei 2021

Tijdens dit webinar wordt vanuit verschillende invalshoeken de mogelijke voordelen, beperkingen en risico’s van een CHIM met SARS-CoV-2 belicht. Hiermee brengen de sprekers de nodige nuance aan binnen het debat en leggen een basis voor een standpunt op dit thema.

Economische doorstart of nieuw begin? - 29 april 2021

Drie economen over de economische gevolgen van de coronacrises en implicaties voor beleid.

De logica van AI - 22 april 2021

Artificiële intelligentie moet ons leven verrijken, maar er niet mee aan de haal gaan. Het moet zich houden aan door mensen gehanteerde logica en principes voor rationaliteit, moraliteit en consistentie. Kortom, wij willen machinaal handelen kunnen begrijpen en sturen. Mens en machine moeten elkaar in voldoende mate verstaan om op de gewenste manier met elkaar om te gaan.

Wiskunde in tijden van corona: netwerkmodellen en de verspreiding van infectieziekten - 19 april 2021

Sociale netwerken kunnen leiden tot snelle verspreiding van infectieziekten. Met behulp van epidemiologische modellen kan niet alleen de verspreiding binnen deze netwerken, maar ook het effect van de bestrijding in kaart gebracht worden. Zo kan worden onderzocht wat het effect is van testen en contactonderzoek en hoe een ziekte zich zonder interventie binnen een netwerk kan verspreiden. Drie experts bespreken tijdens dit webinar de wiskundige methoden die hieraan ten grondslag liggen en die ook buiten de huidige pandemie kunnen worden ingezet.

Innovatie versneld door coronacrisis - 15 april 2021

Het medisch-technisch wetenschappelijk onderzoek is mede door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. De ontwikkeling van sneltesten en nieuwe beademingsapparatuur zijn daar voorbeelden van. De medisch-technische onderzoekers die spreken tijdens dit webinar laten zien hoe de coronacrisis ontwikkelingen binnen hun vakgebied beïnvloedt.

‘Er hangt iets in de lucht' | Eén jaar coronapandemie - 25 maart 2021

Ruim een jaar geleden werd in Nederland de eerste coronabesmetting vastgesteld. Wat heeft de wetenschap in de tussentijd geleerd over het overdragen van virussen via druppeltjes en aerosolen? In dit webinar bespreken zeven experts de successen, de mislukkingen en de toekomst van de wetenschap achter de verspreiding van infectieziekten via de lucht.

Installatie nieuwe leden De Jonge Akademie - 23 maart 2021

Op 23 maart werden tien nieuwe De Jonge Akademie-leden geïnstalleerd tijdens een hybride bijeenkomst. Ieder nieuw lid vertelt tijdens de installatiebijeenkomst kort over haar of zijn onderzoek.

Hoe ver mag de overheid gaan? Overheidsingrijpen in crisistijd - 18 maart 2021

De lockdown en alle maatregelen in de coronapandemie roepen meer en meer de vraag op hoe ver de overheid mag ingrijpen in ons dagelijks leven. Welke grondrechten zijn in het geding? Is meer politieke bescheidenheid wenselijk? En aan wat voor soort ethische kwesties raakt het overheidsbeleid? Relevante vragen, ongeacht de uitslag van de verkiezingen. In dit webinar laten een jurist, een bestuurskundige en een filosoof hun licht schijnen over de dilemma’s waarmee overheid en samenleving geconfronteerd worden.

Verkiezingen in coronatijd. ‘Typisch Nederlands’ gedrag in crisistijd - 15 maart 2021

Epidemiologie van infectieziekten en de Covid-19-pandemie - 11 maart 2021

De hele wereld is in de greep van de Covid-19-pandemie. Regelmatig worden in het maatschappelijk debat epidemiologische begrippen gehanteerd, zoals 'reproductiegetal' ('R-getal'), 'superspreader-events' en 'kritische vaccinatiegraad'. Maar wat houden deze begrippen in?

Uitreiking M.W. Beijerinck Virologie Prijs en Beijerinck Premie - 5 maart 2021

Ralf Bartenschlager krijgt de M.W. Beijerinck Virologie Prijs van de KNAW voor zijn bijdragen aan de strijd tegen hepatitis C.

Waarom we ons (niet) aan de regels houden - 23 februari 2021

De naleving van regels was zelden zo het middelpunt van nationale discussie. Wat weten we uit onderzoek over naleving van gedragsrichtlijnen, al dan niet opgelegd door de overheid? In het webinar 'Waarom we ons (niet) aan de regels houden' op 23 februari belichtten deskundigen de gespannen relatie tussen de communicatie over wet- en regelgeving en de naleving ervan.

De Maakbare Mens - 18 februari 2021

Hoe maakbaar is de mens? Van exoskeletten en protheses, tot het verbinden van hersenen met computers: er is steeds meer mogelijk op het gebied van het uitbreiden en verbeteren van het menselijk lichaam. Maar is het wel wenselijk om te werken aan De Supermens? Waar zijn Nederlandse wetenschappers nu mee bezig en hoe beïnvloeden zij de mens van de toekomst?

Academische vrijheid in Nederland - 17 februari 2021

Avond van de A.M. Turing Award - 17 februari 2021

De film Toy Story markeerde 25 jaar geleden het begin van een nieuw filmgenre: computergestuurde animatiefilms. Dit mede dankzij het werk van Ed Catmull en Pat Hanrahan, de grondleggers van Disneys PIXAR en pioniers van de moderne computer graphics. In 2019 wonnen zij hiervoor de A.M. Turing Award, ook wel de ‘Nobelprijs voor de informatica’ genoemd.

Uitreiking Descartes-Huygensprijs - 12 februari 2021

Onrust op straat | Een avondklok met onverwachte gevolgen - 4 februari 2021

Het instellen van de avondklok leidde tot demonstraties en rellen in diverse gemeenten. De beelden van het ‘on-Nederlandse’ geweld waren internationaal nieuws. In dit webinar belichten deskundigen op basis van eigen onderzoek de achtergronden van deze gebeurtenissen. Waren deze wel zo uniek als gesuggereerd werd? Zijn er te veel beperkingen opgelegd aan jongeren? En welke andere problemen spelen er in de wijken waaruit de meeste plegers afkomstig zijn?

Avond van de Abelprijs - 28 januari 2021

In 2020 wonnen Hillel Furstenberg (Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem) en Gregory Margulis (Yale Universiteit) de Abelprijs. Zij kregen de prijs, die wordt gezien als de Nobelprijs van de wiskunde, voor hun ‘baanbrekend gebruik van methoden uit de waarschijnlijkheidstheorie en de theorie van dynamische systemen in de groepentheorie, getaltheorie en combinatoriek', aldus de Abelprijsjury. Tijdens het webinar zal het werk van Furstenberg en Margulis worden uitgelicht.

Draagvlak voor vaccinatie - 19 januari 2021

Nu Nederland start met vaccineren is de vraag naar het draagvlak daarvoor in de samenleving urgent. Wat maakt dat iemand zich laat vaccineren?

Het nieuwe coronavirus en de feiten over vaccinatie - 7 januari 2021

Het onderzoek naar het nieuwe coronavirus vindt plaats onder hoge publieke en politieke druk. Maar hoe betrouwbaar is deze 'fast science'? En waar ligt de grens tussen wetenschap en politiek?

Onstuimig onderzoek: metaperspectieven op coronawetenschap - 14 december 2020

Het onderzoek naar het nieuwe coronavirus vindt plaats onder hoge publieke en politieke druk. Maar hoe betrouwbaar is deze 'fast science'? En waar ligt de grens tussen wetenschap en politiek?

Landbouw van de toekomst - 8 december 2020

Wat is er nodig om tot een duurzaam landbouwsysteem te komen dat rendabel is én haalbaar in de praktijk?

Wat hebben de universiteiten nodig? - 1 december 2020

Perspectieven op literatuur - 7 december 2020

De installatie van de nieuwe KNAW-leden - 14 september 2020

Prijsuitreiking De la Courtprijs 2020 - 16 november 2020

Minder vliegen in de wetenschap. Op weg naar een CO2-neutraal academisch klimaat - 13 november 2020

Installatie nieuwe leden De Jonge Akademie - 26 oktober 2020

Installatie nieuwe leden Akademie van kunsten - 23 oktober 2020

Gentherapie - 24 september 2020

Wat zijn de mogelijkheden en potentiële risico’s van gentherapie? Tijdens de online bijeenkomst Gentherapie op 24 september 2020 gingen vier wetenschappers in op deze vragen en belichten ze gentherapie nu en in de toekomst.

Het nieuwe coronavirus - De opkomst en bestrijding van een tweede golf? - 22 oktober 2020

De vier sprekers gingen op 22 oktober 2020 in op de cruciale rol die wetenschap speelt sinds de uitbraak van het SARS-coronavirus type 2. Waar komt dit virus vandaan? Hoe en waar wordt het virus overgedragen? En welke maatregelen kunnen we nemen om verspreiding in te dammen?

De gevolgen van Covid-19 voor SSH-onderzoek: Wat verandert er en wat blijft? - 10 september 2020

Religie, wetenschap en politiek in tijden van corona - 4 september 2020

Elektrisch vervoer- 9 juli 2020

Een KNAW-webinar over elektrisch vliegen, rijden en varen onder leiding van moderator Paulien Herder, hoogleraar energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft.

Covid-19 en grondrechten - 7 juli 2020

Verbonden tegen Covid-19 - Hoe netwerken pandemieën verspreiden en bestrijden - 30 juni 2020

Antiracisme op universiteiten - 29 juni 2020

Implementatie Plan S - 23 juni 2020

Kwaliteit in leven in coronatijden - 16 juni 2020

Kunst en wetenschap, samenwerking onder de loep - 15 juni 2020

KNAW Onderwijsprijs 2020

Nut en noodzaak van dierproeven - 8 juni 2020

Corona: van druppeltjes tot pandemie - 4 juni 2020

Webinars basisinkomen - 2, 4, 8 en 11 juni 2020

Akademiemiddag 2020 - 25 mei 2020

Het nieuwe coronavirus - 19 mei 2020

Uitreiking KNAW Early Career Award 2020 - 15 februari 2021