Economische doorstart of nieuw begin? - 29 april 2021

Een veilige voorspelling die we nu al kunnen doen: de pandemie zal ook in de komende jaren grote gevolgen hebben voor de economie. Hoe die gevolgen eruit zullen zien, zal mede bepaald worden door het beleid van de overheid. Het Centraal Planbureau heeft onlangs zijn licht laten schijnen over die vooruitzichten in Raming Centraal Economisch Plan. Drie economen reageren daarop en presenteren eigen aanbevelingen.

Terugkijken

Bekijk deze en andere video's van bijeenkomsten op ons YouTubekanaal.

Met:

2:44 Mark Roscam Abbing, programmadirecteur-generaal Samenleving en COVID-19 – Inleiding

9: 55 Arnoud Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten, Universiteit van Amsterdam – Ondernemingen en economisch herstel na COVID-19 (presentatie-pdf)

28:40 Mirjam van Praag, voorzitter College van Bestuur Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar entrepreneurship Copenhagen Business School – Het onderbelichte langetermijneffect van een coronageneratie leerlingen en studenten (presentatie-pdf)

41:20 Coen Teulings, hoogleraar economie, instituties en samenleving, Universiteit Utrecht – De onderwijssluiting is contraproductief (presentatie-pdf)

1:00:10 Vragen en discussie voorgezeten door Maarten Prak, hoogleraar sociale en economische geschiedenis, Universiteit Utrecht.