Akademie van Kunsten

Webinars basisinkomen - 2, 4, 8 en 11 juni 2020

De Akademie van Kunsten organiseert op 2, 4, 8 en 11 juni 2020 een serie van vier webinars over het basisinkomen. Hierin bundelen kunstenaars, experts en wetenschappers hun krachten en belichten de verschillende facetten van het basisinkomen. 

11 juni: Toekomst

 Een basisinkomen kan worden opgevat als een vorm van sociaal dividend, als een gemeenschappelijk aandeel in onze toekomst of als een instrument om deze toekomst mede vorm te geven. Is er überhaupt wel sprake van een collectief beeld voor de toekomst? Hoe beheren we gezamenlijk de wereld en hoe dwingen we verandering af? Wat willen we behouden en herstellen, en wat willen we meenemen naar de toekomst? Kunnen we veranderen? Willen we veranderen?

Lees verder op de website van de Akademie van Kunsten

 

8 juni: Politiek spectrum

'In tijden van crisis zijn we allemaal socialisten', is het veelgehoorde commentaar op de economische maatregelen die verschillende regeringen troffen om de crisis het hoofd te bieden. Spanje kondigde de introductie van een permanent universeel basisinkomen aan. Paus Franciscus riep tijdens zijn paasboodschap ook op tot de wereldwijde invoering van het basisinkomen voor iedereen. Het basisinkomen lijkt een van de weinige oplossingen om precariteit te lijf te gaan. Hoe kan het een bedreigde samenleving helpen de schokken van de coronacrisis op te vangen? Veroorzaakt het basisinkomen meer, of juist minder verschillen tussen inkomens van mensen? Is het instrument van het basisinkomen politiek van kleur of juist de politiek voorbij?

Lees verder op de website van de Akademie van Kunsten

 

4 juni: Tijd, werk, verbeelding

Het basisinkomen voor iedereen zal leiden naar een fundamenteel nieuwe verhouding tussen werk en leven. Mogelijk brengt het rust bij mensen die constant in een onstabiele en onrustige werk- en levenssfeer zitten. Daar staat de angst tegenover dat mensen de motivatie om te werken zouden verliezen. Dit roept de vraag op: wat is de invloed van het basisinkomen op de definitie, perceptie, ervaring, en waardering van werk? 

Lees verder op de website van de Akademie van Kunsten

 

2 juni: Utopie of dystopie?

Elke crisis toont de kwetsbaarheid van de samenleving. Het is niet ondenkbaar dat de gevolgen van de huidige crisis langer door zullen werken dan wij kunnen vermoeden. De huidige globale crisis biedt een goed moment om opnieuw naar de (on)mogelijkheden van het basisinkomen te kijken, naar de kracht en de zwaktes ervan, de valkuilen en kansen. Wat maakt het basisinkomen een utopie voor de één, en een dystopie voor de ander?

Lees verder op de website van de Akademie van Kunsten.

Deze video's zijn ook beschikbaar op ons Youtube-kanaal: