Wiskunde in tijden van corona: netwerkmodellen en de verspreiding van infectieziekten - 19 april 2021

Sociale netwerken kunnen leiden tot snelle verspreiding van infectieziekten. Met behulp van epidemiologische modellen kan niet alleen de verspreiding binnen deze netwerken, maar ook het effect van de bestrijding in kaart gebracht worden. 

Zo kan worden onderzocht wat het effect is van testen en contactonderzoek en hoe een ziekte zich zonder interventie binnen een netwerk kan verspreiden. Drie experts bespreken tijdens dit webinar de wiskundige methoden die hieraan ten grondslag liggen en die ook buiten de huidige pandemie kunnen worden ingezet.

De voertaal van dit webinar is Engels.

Terugkijken

Dit webinar is ook terug te kijken via ons YouTubekanaal.