Adviesraden en adviescommissies

Adviesraden en adviescommissies leveren een belangrijke bijdrage aan de wettelijke adviestaak van de KNAW.

Vier adviesraden ondersteunen op brede disciplinaire gebieden de KNAW bij haar advisering. Zij leveren een substantiële bijdrage aan de opstelling en uitvoering van de integrale adviesagenda van de KNAW. Voor specifieke aandachtsgebieden, zoals onderwijs en vrijheid van wetenschapsbeoefening, zijn speciale commissies ingesteld.

In de adviesraden en adviescommissies van de Akademie zitten wetenschappers van universiteiten, onderzoeksinstituten, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Het zijn leden en niet-leden van de KNAW. Op die manier is een grote en diverse groep deskundigen betrokken bij de voorbereiding van adviezen van de KNAW.