BVO - Commissie Basis- en Voortgezet Onderwijs

De Akademie van Wetenschappen vindt het belangrijk dat het basisonderwijs en voorgezet onderwijs van hoge kwaliteit is. De Commissie Basisonderwijs en Voorgezet Onderwijs adviseert het dagelijks bestuur van de KNAW hierover.

De Commissie Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs staat stand-by voor het formuleren van reacties en standpunten.

Voor de periode 2010-2015 kent de commissie twee speerpunten: bij jongeren enthousiasme voor de wetenschap stimuleren en de vakinhoudelijke kwaliteit van docenten verhogen.  

Bestuur en leden

De leden van de commissie worden op persoonlijke titel benoemd.

Leden

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam