Raad voor Geesteswetenschappen (RGW)

De Raad voor Geesteswetenschappen (RGW) stimuleert onderzoek naar en versterkt de positie van de geesteswetenschappen. De raad activeert een dialoog en kennisuitwisseling tussen geesteswetenschappers in binnen- en buitenland.

Het werkgebied van de RGW, ingesteld in 1987, beslaat cultuur- en kunstwetenschappen; geschiedwetenschap; filologisch of historisch georiënteerde onderdelen van de rechtsgeleerdheid; taal- en letterkunde; godgeleerdheid en wijsbegeerte.

Voor zijn adviestaak organiseert de Raad voor Geesteswetenschappen geregeld discussiebijeenkomsten, bijzondere projecten en symposia.

Bestuur en leden

De raad telt maximaal 15 leden die op persoonlijke titel benoemd worden.

Leden

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam