Commissie Rolling-Grant-Fonds

In het rapport Evenwicht in het wetenschapssysteem. De verhouding tussen ongebonden en strategisch onderzoek dat de Akademie begin 2020 uitbracht is een belangrijke aanbeveling de oprichting van een rolling-grant-fonds in de eerste geldstroom. Dat zou moeten helpen de ‘projectificering’ te bestrijden, ongebonden onderzoek te bevorderen, de druk op het wetenschapssysteem te verminderen, en continuïteit te garanderen.

Een commissie van de KNAW gaat het plan uitwerken – voorzitter is Bert Weckhuysen, die ook de commissie Evenwicht in het wetenschapssysteem voorzat.

De Akademie zal uiterlijk medio 2020 een uitwerking van het rolling-grant-fonds aan de minister van OCW aanbieden.

 

Leden

Secretariaat

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
postbis 19121
1000 GC Amsterdam