Commissie De aantrekkelijkheid van Nederland als onderzoeksland

Voor het realiseren van de wetenschappelijke ambities van Nederland zijn zowel jong toptalent als ervaren toponderzoekers onontbeerlijk. Door de internationalisering van de wetenschap wordt ook de werving van onderzoekers een competitie tussen landen. De KNAW heeft een commissie ingesteld om:

  • in kaart te brengen hoe aantrekkelijk Nederland in internationaal perspectief is voor toptalent en toponderzoekers en 
  • op basis daarvan te adviseren over gewenste acties. 

Het advies gaat zowel in op het aantrekkelijk maken of houden van Nederland voor onderzoekers als op het aantrekken van onderzoekers uit het buitenland.

Bestuur en leden

hanneke.van.doorn@knaw.nl

Website