Klankbordgroep academisch geschoolde leraren

Omdat de KNAW zich zorgen maakt over de krimp van het aandeel academisch geschoolde leraren in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, verschijnt in augustus 2017 een position paper waarin deze zorgen worden onderbouwd. Verder worden er aanbevelingen in gedaan hoe we weer meer academisch geschoolde leraren in het voortgezet onderwijs kunnen krijgen en behouden.

Bestuur en leden