Portfoliocommissie NWO- en KNAW-instituten

Zijn de instituten van NWO en KNAW goed toegerust op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen? Deze kernvraag staat centraal in de evaluatie van het institutenportfolio van NWO en KNAW.

In de portfolio-evaluatie kijkt een onafhankelijke commissie naar de rol van de instituten van NWO en KNAW in het nationale kennislandschap. De commissie buigt zich over vragen zoals welke meerwaarde de instituten hebben voor het Nederlandse onderzoekslandschap, in welke mate ze responsief en dynamisch genoeg zijn om in te spelen op nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen en wat voor beleid daarvoor nodig is.

Het evaluatierapport verschijnt naar verwachting in februari 2019. 

Leden