Commissie Impact in kaart

De commissie Impact in kaart heeft als doel om inzicht te bieden in de vraag welke instrumenten geschikt zijn om de impact te bepalen, eventuele lacunes zichtbaar te maken en aanbevelingen te doen voor de ontwikkeling van nieuwe instrumenten. Een deel van de commissieleden is benoemd op voordracht van VSNU, NWO, TO2 en VH.

Leden

arie.korbijn@knaw.nl

Website