In september 2017 heeft de minister van OCW een motie van de Tweede Kamer overgenomen waarin de regering wordt verzocht 'te onderzoeken of en in hoeverre banden tussen publiek gefinancierde wetenschap en bedrijfsleven ertoe leiden dat bedrijven minder prikkels hebben om zelf te investeren in research and development.'