Klankbordcommissie Noordzee

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is een forse groei van het aantal windmolens op de Nederlandse Noordzee voorzien in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor andere functies van de Noordzee zoals visserij, natuur en scheepvaart.

Bij de ontwikkeling van een overkoepelende toekomstvisie op de Noordzee is een groot aantal partijen betrokken. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd om met de stakeholders een Noordzeeoverleg te vormen en in een half jaar gezamenlijk toe te werken naar een Noordzeeakkoord.

De KNAW-Klankbordcommissie Noordzee zal fungeren als een wetenschapscommissie voor dit Noordzeeoverleg. De commissie kan de stand van de wetenschap duiden en als wetenschappelijk klankbord fungeren voor de deelnemers aan het Noordzeeoverleg.

Leden