Juridische Zaken

Secretariaat

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
Telefoon: 020 551 0700