Wetenschapscommissies KNAW-instituten

Elk instituut van de KNAW heeft een wetenschapscommissie, bestaande uit ten minste drie en ten hoogste zeven leden.