Organisaties

Afdeling Bestuurs- en directieondersteuning

Afdeling Forum, Advies en Onderzoek

Algemeen directeur

Bestuur Rathenau Instituut

Chinacommissie

De Chinacommissie bevordert strategische samenwerking tussen Nederland en China in bilaterale en multilaterale onderzoek. De commissie adviseert de besturen van de KNAW en NWO over het inzetten van subsidies en over de praktische implementatie van programma's.

Commissie Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit KNAW-instituten

De KNAW heeft een klachtenregeling voor het melden van (de verdenking) van schending van de wetenschappelijke integriteit binnen haar onderzoeksorganisatie. De regeling geldt voor medewerkers maar ook voor anderen met een klacht over schendingen van wetenschappelijke integriteit begaan door (ex-)werknemers van de KNAW.

Commissie Neerlandistiek

Communicatie

Domein Gedrags-, Maatschappij- en Rechtswetenschappen

Domein Geesteswetenschappen

Domein Medische, Medisch-Biologische en Gezondheidswetenschappen

Domein Natuur- en Technische Wetenschappen

Financiën

ICT Services

Juridische Zaken

KNAW

KNAW - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

KNAW Humanities Cluster

KNAW Wetenschapsfondsen

Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI)

Personeel en Organisatie

Projectleiders/ Adviseurs

Raad van Toezicht Hubrecht Instituut

SPIN - Indonesiëcommissie

Stafbureau KNAW

Trippenhuiscommissie

Vastgoed

Wetenschappelijke adviescommissie van de Fryske Akademy

Wetenschapscommissie DANS

Wetenschapscommissie Hubrecht Instituut

Wetenschapscommissie Huygens Instituut-KNAW

Wetenschapscommissie IISG-KNAW

Wetenschapscommissie KITLV-KNAW

Wetenschapscommissie Meertens Instituut-KNAW

Wetenschapscommissie NIAS-KNAW

Wetenschapscommissie NIDI-KNAW

Wetenschapscommissie NIN-KNAW

Wetenschapscommissie NIOD-KNAW

Wetenschapscommissie NIOO-KNAW

Wetenschapscommissie Westerdijk Instituut KNAW