Raad voor Medische Wetenschappen (RMW)

De RMW doet voorstellen ter bevordering van medische, medische biologische en gezondheids- wetenschappen. Hiertoe behoren ook farmacologie, diergeneeskunde, epidemiologie en medische ethiek. Tevens speelt de Raad een rol bij de peer-review van KNAW-adviezen. De KNAW is tevens lid van de Federation of European Academies of Medicine (FEAM), een koepel van medische academies die namens de leden advies levert over belangrijke kwesties in Europees verband.

Bestuur en leden

De Raad telt 18 leden die op persoonlijke titel zijn benoemd en vier adviserende leden.

Leden

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam