SSH-beraad (Social Sciences and Humanities)

In het SSH-beraad (SSH staat voor Social Sciences and Humanities) wisselen relevante gremia van gedachten over de positie van de sociale en geesteswetenschappen in Nederland. Het SSH-beraad houdt zich onder meer bezig met nieuwe onderzoeksprogramma’s van de sociale en geesteswetenschappen.

Leden

Secretariaat

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam