Plenaire conferenties van de SWR

Op zijn plenaire conferenties die de SWR drie à vier keer per jaar organiseert, komen belangrijke sociaalwetenschappelijke onderwerpen aan bod. De uitkomsten van de conferenties dragen bij aan een goede uitvoering van de adviestaak.

Tijdens het wetenschappelijke deel van deze conferenties worden over een breed scala van onderwerpen inleidingen gehouden:

Thema: Zin en impact: nieuwe wegen (plenaire SWR-conferentie 15 en 16 januari 2021)

 • Introductie op het wetenschappelijke deel, ‘Impact in soorten en maten, impact als ambacht, doelen en werkwijzen van deze conferentie’ door SWR-lid prof. dr. Andrea Evers
 • Drs. Leonie van Drooge, senior projectmanager, Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Universiteit Leiden
 • Prof. dr. Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, lid WRR
 • Deelsessie ‘Impact door maatschappelijk engagement/debat’ o.l.v. drs. Martine Gosselink, directeur Mauritshuis
 • Deelsessie ‘Impact door beleidsadvisering’ o.l.v. SWR-lid prof dr. Herman van de Werfhorst  
 • Deelsessie ‘Impact via partnerschappen’, o.l.v. SWR-lid prof. dr. Tanja van der Lippe
 • Deelsessie ‘Impact door ontwikkeling van tools/producten i.s.m. de praktijk’, o.l.v. SWR-lid prof. dr. Anita Jansen
 • Paneldiscussie ‘Hoe meet je de zin en betekenis van wetenschap? En moet/kan je erop sturen?’ o.l.v. SWR-lid prof. dr. Beatrice de Graaf. In gesprek met:
 • Prof. dr. Rianne Letschert, hoogleraar Victimologie en Internationaal recht, Rector magnificus Universiteit Maastricht
 • Prof. dr. Marcel Levi, hoogleraar Interne geneeskunde, directeur University College London Hospitals
 • Plenaire discussie: ‘Naar een methodologie voor betekenisvolle impact: wat hebben we geleerd en hoe brengen we dat over?’ o.l.v. SWR-lid prof. dr. Paul ’t Hart

Thema: AI en robotisering: goede vragen en antwoorden vanuit de SSH (plenaire SWR-conferentie 6 en 7 november 2020)

 • Introductie op het wetenschappelijke deel door SWR-leden prof. dr. Ton Wilthagen, prof. dr. Natali Helberger en prof. dr. Janneke Gerards
 • Prof. dr. Albert Meijer, hoogleraar publieke innovatie aan de Universiteit Utrecht: ‘Vragen & antwoorden vanuit de bestuurskunde’.
 • Roosje Klap, co-hoofd Graphic Design (BA) en Non Linear Narrative (MA) van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, eigenaar Atelier Roosje Klap (ARK), PhD-candidate PhDArts, Humanities faculteit Universiteit Leiden: ‘Vragen & antwoorden vanuit een cultureel perspectief’
 • Dr. Theo Araujo, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam: ‘Vragen & antwoorden vanuit de communicatiewetenschap’
 • Prof. dr. Catholijn Jonker, hoogleraar interactieve intelligentie aan de Technische Universiteit Delft: ‘Vragen & antwoorden vanuit de technologie’
 • Prof. dr. Ting Li, hoogleraar digital business aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Vragen & antwoorden vanuit de economie’

Thema: Nieuwe perspectieven op de economie’ (plenaire SWR-conferentie 17 en 18 januari 2020)

 • Introductie op het wetenschappelijke deel door prof. dr. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar economische theorie en beleid aan de Radboud Universiteit, Lid Eerste Kamer en SWR-lid
 • Prof. dr. Bas ter Weel, hoogleraar economisch onderzoek en beleid aan de Universiteit van Amsterdam, zakelijk directeur van SEO Amsterdam Economics: ‘Economie & beleid’.
 • Prof. dr. Karen Maas, bijzonder hoogleraar accounting en duurzaamheid aan de Open Universiteit en directeur van Impact Centre Erasmus (ICE), Erasmus University Rotterdam: ‘Economie en duurzaamheid: naar meervoudige waardecreatie’
 • Prof. dr. Irene van Staveren, hoogleraar pluralist development economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Voorbij het positivisme: Ook de economische wetenschap ontkomt niet aan normatieve elementen’
 • Dr. Kim Fairley, universitair hoofddocent economie aan de Universiteit Leiden: ‘Ken de theorie én ken de context nog beter’
 • Sam de Muijnck, oud-voorzitter Rethinking Economics en Joris Tieleman, onderzoeker, Our New Economy en Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘De huidige staat en toekomst van economisch onderwijs’.
 • Dr. Jasper Lukkezen, hoofdredacteur Economisch Statistische Berichten (ESB) en universitair docent Universiteit Utrecht: ‘Reflectie’

Thema: Sustainable cooperation (plenaire SWR/GRMW-conferentie 1 november 2019)

 • Introductie op het wetenschappelijke deel door Prof. dr. Kees Aarts, hoogleraar Politieke Instituties en Gedrag Rijksuniversiteit Groningen, SWR-lid en Prof. dr. Bas van Bavel, hoogleraar Transities van Economie en Samenleving Universiteit Utrecht, SWR-lid
 • Prof. dr. Rafael Wittek, hoogleraar Theoretische sociologie, Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen: Duurzame samenwerking en veerkrachtige samenlevingen: contouren van een transdisciplinair onderzoeksprogramma’
 • Prof. dr. Martin van Hees, hoogleraar Ethiek, Faculteit der Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam: ‘De ethiek van samenwerking: over individuen, groepen, en verantwoordelijkheid’
 • Prof. dr. Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie, Faculteit Gedrags- & Maatschappijwetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen: ‘Sustainability and cooperation’
 • Prof. dr. Maarten Prak, hoogleraar Sociale en economische geschiedenis, Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht en lid SWR: ‘Historische vormen van samenwerken op mesoniveau: het gildenmodel’

Thema: Ongelijkheid in Gezondheid: werken met en aan verschillen (plenaire SWR-conferentie 21 en 22 juni 2019)

 • Prof. dr. Leo van Wissen, hoogleraar University of Groningen, directeur NIDI en SWR-lid: ‘Stand van zaken en ontwikkelingen ongelijkheid in gezondheid, mede vanuit internationaal vergelijkend perspectief’
 • Eric van der Burg, fractievoorzitter VVD Amsterdam en een van de voorzitters bij Nationaal Preventieakkoord: ‘Preventieakkoord; draagvlak of daadkracht’
 • Prof.dr. Anton Kunst, hoogleraar Sociale Epidemiologie, Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA): ‘Hardnekkige maar beïnvloedbare ongelijkheden: sociaal-economische status, roken en tabaksbeleid in internationaal perspectief"
 • Dr. Jochen Mierau, Universitair hoofddocent gezondheidseconomie en wetenschappelijk directeur Aletta Jacobs School of Public Health, Rijksuniversiteit Groningen: ‘Verschillen en potentieel vanuit regionale context: leren van verschil binnen sociaal economische groepen’
 • Prof. dr. Karien Stronks, hoogleraar Public Health, Universiteit van Amsterdam: ‘Om gezondheidsverschillen te verkleinen, moeten we in preventiebeleid onderscheid durven maken’
 • Em. prof. dr. Marianne de Visser, raadslid WRR en hoogleraar neurologie Amsterdam UMC, locatie AMC: ‘Een ander perspectief op het preventiebeleid in de gezondheidszorg: van gezondheidsverschil naar gezondheidspotentieel’

Verslag van de 202e conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema ‘Ongelijkheid in Gezondheid: werken met en aan verschillen’(pdf)

Thema: Social Sciences for Resilient Societies (plenaire SWR-conferentie 25 en 26 januari 2019)

 • Prof.dr. Tatiana Filatova: introductie ‘Resilience through social sciences’ lenses’
 • Prof. dr. Paul ’t Hart, hoogleraar Universiteit Utrecht en lid SWR: ‘Resilience en openbaar bestuur’ en ‘From Incident to Crisis-Accountability & learning’
 • Prof. dr. Jan Maarten Schraagen, hoogleraar Cognitive Psychology and Ergonomics, University of Twente: ‘Veerkracht vanuit sociotechnisch perspectief’
 • Prof. dr. Ton Wilthagen, hoogleraar Institutioneel-juridische aspecten van de arbeidsmarkt in nationaal en internationaal perspectief, Universiteit van Tilburg: ‘Resilience in labour markets and labour market participation’ en ‘Time for Interdisciplinarity’
 • Prof. dr. Aart de Zeeuw, emeritus hoogleraar Milieueconomie, Tilburg University: ‘Veerkracht, kantelpunten en economie’ en ‘Kantelpunten in economie: methoden’.
 • Prof. dr. Bas van Bavel, hoogleraar Transities van economie en samenleving, Universiteit Utrecht: ‘Maatschappelijke veerkracht beter begrijpen door de geschiedenis te gebruiken’

Verslag van de 201ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema ‘Social Sciences for Resilient Societies’(pdf)

Thema: Bevolkingsgroei in sub‐Sahara Afrika: De demografische uitdaging van deze eeuw? (plenaire SWR-conferentie 28 en 29 september 2018)

 • Prof. dr. Hilde Bras, hoogleraar Universiteit Utrecht en lid SWR: Introductie op het wetenschappelijke deel
 • Prof. dr. Ewout Frankema, hoogleraar Wageningen University & Research: ‘De historische wortels van de bevolkingsexplosie’
 • Dr. Jeroen Smits, universitair hoofddocent Radboud Universiteit: ‘Demografisch dividend versus val’
 • Prof. dr. Mirjam de Bruin, hoogleraar Universiteit Leiden: ‘Jeugdoverschotten in Afrika’
 • Prof. dr. Pieter Hooimeijer, hoogleraar Universiteit Utrecht: ‘De rol van Afrikaanse overheden bij geboortedaling: is Rwanda een goed voorbeeld?’
 • Dr. Henk Rolink, programmamanager Rutgers: ‘Wat kan het internationale domein doen op het terrein van reproductieve gezondheid?’
 • Prof. dr. Leo van Wissen, hoogleraar University of Groningen, directeur NIDI en SWR-lid: ‘Wat merken we in Westerse landen van de Afrikaanse bevolkingsgroei en wat kunnen ‘wij’ doen’


Thema: Illiberal democracy en de druk op de rechtstaat (plenaire SWR-conferentie 1 en 2 juni 2018)

 • Prof. dr. Antoine Buyse, hoogleraar Universiteit Utrecht en lid SWR: Introductie op het wetenschappelijke deel
 • Prof. dr. Janneke Gerards, hoogleraar Universiteit Utrecht en lid SWR: ‘De conceptualisering van rechtsstaat en illiberal democracy’
 • Heikelien Verrijn Stuart, rechtsfilosoof en journalist, lid AIV: ‘De erosie van de democratische rechtsstaat in de praktijk: verklaringen’
 • Geert Corstens, voormalig president van de Hoge Raad: ‘De rechterlijke macht bedreigd’
 • Chris van der Borgh, universitair docent Universiteit Utrecht: ‘Civil society onder druk in jonge democratieën’
 • Tarlach McGonagle, senior-onderzoeker Universiteit van Amsterdam: ‘De media’

Verslag van de 199e conferentie van de SWR van de KNAW  met als thema: ‘Illiberal democracy’ en de druk op de rechtstaat (pdf)

Thema: Legitimiteitserosie: Aard, oorzaken en oplossingsrichtingen (plenaire SWR-conferentie 19 en 20 januari 2018)

 • Prof. dr. Paul ’t Hart, hoogleraar Universiteit Utrecht en lid SWR: Introductie op het wetenschappelijke deel
 • Prof. dr. Barbara Vis, hoogleraar Universiteit Utrecht en lid SWR: leidt paneldiscussie: Wat is legitimiteit, hoe maak je het onderzoekbaar, en wat weten wij over de ontwikkeling van legitimiteit van politiek en overheid?’
 • Dr. Honorata Mazepus, postdoc onderzoeker Universiteit Leiden: korte presentatie en paneldiscussie
 • Prof. dr. Jacques Thomassen, emeritus hoogleraar Universiteit Twente: korte presentatie en paneldiscussie
 • Prof. dr. Frank Hendriks, hoogleraar Tilburg University: korte presentatie en paneldiscussie
 • Prof. dr. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Radboud Universiteit, Lid Eerste Kamer, lid SWR: praktijkreflectie
 • Dr. Jeroen van der Waal, universitair hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘Cultuuroorlog in de polder. Waarom vooral laagopgeleiden instituties wantrouwen’
 • Drs. Jurriën Rood, onafhankelijk filosoof en filmmaker: ‘De politie als voorbeeld? Naar een nieuw gezagsmodel’
 • Prof. dr. Judith van Erp, hoogleraar Universiteit Utrecht: ‘Toezicht op mondiale markten: naar maatschappelijke legitimiteit’

Thema: Samen zelfredzaam? Innovaties in de zorg (plenaire SWR-conferentie 15 en 16 september 2017)

 • Prof. dr. Anita Hardon, hoogleraar Universiteit van Amsterdam: Introductie op het wetenschappelijke deel
 • Prof. dr. Leo van Wissen, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen en directeur NIDI-KNAW: ‘Demografische ontwikkelingen: vergrijzing en verstedelijking – consequenties voor de zorglast’
 • Dr. Barbara Da Roit, universitair hoofddocent Ca' Foscari University of Venice, Italië: ‘Zorgen in Nederlandse families – vergeleken met Italië’
 • Dr. Else Vogel, postdoc Linköping University, Zweden: ‘Gezondheid in de buurt: lokale zorgpraktijken en overgewichtpreventie in Amsterdam’
 • Dr. Kristine Krause, universitair docent Universiteit van Amsterdam: ‘Ways of working together in elderly care’
 • Prof. dr. Inge Hutter, hoogleraar Erasmus Universiteit Rotterdam en rector International Institute of Social Studies, Den Haag: ‘Zorgen zonder regels en klantgerichte zorg in een krimp regio’

Verslag  van de 197ste conferentie van de SWR van de KNAW met als thema: Samen zelfredzaam? Innovaties in de zorg (pdf)

Thema: Verkiezingen Tweede Kamer (plenaire SWR-conferentie 12 en 13 mei 2017)

 • Prof. dr. Kees Aarts, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen: Introductie op het wetenschappelijke deel
 • Prof. dr. Claes de Vreese, hoogleraar Universiteit van Amsterdam: ‘De rol van campagnes’
 • Dr. Henk van der Kolk, universitair hoofddocent Universiteit Twente: ‘De verkiezingen van 2017 in perspectief’
 • Dr. Tom Louwerse, universitair docent Universiteit Leiden: ‘Rol en reikwijdte van de peilingen’
 • Prof. dr. Sarah de Lange, hoogleraar Universiteit van Amsterdam: ‘Het einde van het populisme’
 • Prof. dr. Ingrid van Biezen, hoogleraar Universiteit Leiden: ‘Partijen in de 21ste eeuw’ (afgelast)

Verslag  van de 196ste conferentie van de SWR van de KNAW met als thema Verkiezingen Tweede Kamer (pdf)

Thema: Radicalisering (plenaire SWR-conferentie 27 en 28 januari 2017)

Verslag van de 195ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema ‘Radicalisering’(pdf)

Thema: Big Data: kansen en risico’s (plenaire conferentie 16 en 17 september 2016)

Verslag van de 194ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'Big Data: kansen en risico’s' (pdf)

Thema: Onzeker in het midden: de staat van de middenklasse (plenaire conferentie 27 en 28 mei 2016)

 • Prof. dr. Mark Bovens, hoogleraar bestuurskunde verbonden aan het Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO), Universiteit Utrecht en lid WRR: Introductie op het wetenschappelijke deel
 • Prof. dr. Godfried Engbersen, hoogleraar sociologie, Erasmus Universiteit en lid WRR: ‘De val van de middenklasse?’
 • Prof. dr. Bas ter Weel, hoogleraar Social economics and labour market policy, Universiteit Maastricht, en onderdirecteur, tevens plaatsvervangend directeur, CPB: ‘Baanpolarisatie in Nederland’ (pdf)
 • Prof. dr. Remieg Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis, Radboud Universiteit: ‘Koninkrijk van burgers: de middenklasse door de eeuwen heen’
 • Prof. dr. Monique Kremer, bijzonder hoogleraar actief burgerschap, Universiteit van Amsterdam, en senior wetenschappelijk medewerker WRR: ‘Onzeker in het midden: over werk, inkomen en gezin’ (pdf)
 • Prof. dr. Paul Dekker, hoogleraar Civil society, Universiteit van Tilburg, hoofd van de Onderzoekssector Participatie, cultuur en leefomgeving, SCP: ‘Het midden miskend? Politieke onvrede en betrokkenheid van mbo’ers’ (pdf)

Verslag van de 193ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'Onzeker in het midden: de staat van de middenklasse' (pdf)

Thema: Divers geloven in Nederland (plenaire conferentie 22 en 23 januari 2016)

 • Prof. dr. Birgit Meyer, lid SWR en hoogleraar religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht: Introductie op het wetenschappelijke deel
 • Prof. dr. Hijme Stoffels, hoogleraar Sociologie, Vrije Universiteit: ‘Sloop, renovatie of nieuwbouw? Kerkelijke ontwikkelingen in postchristelijk Nederland’
 • Dr. Amr Ryad, universitair hoofddocent, Departement Filosofie en Religiewetenschap, Universiteit Utrecht: ‘Van progressief naar conservatief: De wortels van het salafisme en ontwikkelingen in Europa’ (pdf)
 • Dr. Kim Knibbe, universitair docent, Religiewetenschap, Rijksuniversiteit Groningen: ‘Religie en secularisme in de Afrikaanse Diaspora in Nederland’ (pdf)
 • Dr. Pooyan Tamimi Arab, postdoc, Antropologie, Universiteit van Amsterdam: ‘Moskeeconstructie en versterkte oproepen tot gebed: constitutioneel secularisme versus nativisme in Nederland’
 • Dr. Christoph Baumgartner, universitair hoofddocent, Departement Filosofie en Religiewetenschap, Universiteit Utrecht: ‘Godsdienstvrijheid en religie in het publieke domein’

Verslag van de 192ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'Divers geloven in Nederland' (pdf)

Thema: Continuïteit in de Nederlandse politiek en civil society. Geschiedenis en actualiteit (plenaire conferentie 2 en 3 oktober 2015)

 • Prof. dr. Henk te Velde, hoogleraar vaderlandse geschiedenis, Universiteit Leiden: Introductie op het wetenschappelijke deel
 • Prof. dr. Judith Pollmann, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse geschiedenis, Universiteit Leiden: 'Continuïteit, breuk en moderniteit'
 • Prof. dr. Remieg Aerts, hoogleraar politieke geschiedenis, Radboud Universiteit: ‘Verenigingen en de georganiseerde samenleving’
 • Prof. dr. Maarten Prak, hoogleraar economische en sociale geschiedenis, Universiteit Utrecht: ‘De lange geschiedenis van het poldermodel' (pdf)
 • Prof. dr. Luc Verhey, hoogleraar hoogleraar Kirchheiner leerstoel, Universiteit Leiden: ‘Constitutionele conventies in de politiek’
 • Prof. dr. Henk te Velde: ‘Staten-Generaal of parlement?’

Verslag van de 191ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'Continuïteit in de Nederlandse politiek en civil society. Geschiedenis en actualiteit' (pdf)

Thema: Nieuwe media: leermiddel of opvoedingsprobleem (plenaire conferentie 29 en 30 mei 2015)

Verslag van de 190ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'Nieuwe media: leermiddel of opvoedingsprobleem'(pdf) 

Thema: 'Genetisch onderzoek en de sociale wetenschappen' (plenaire conferentie 30 en 31 januari 2015)

Verslag van de 189ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'Genetisch onderzoek en de sociale wetenschappen' (pdf)

Thema: 'Leeftijd, criminaliteit en strafrecht' (plenaire conferentie 26 en 27 september 2014)

Verslag van de 188ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'Leeftijd, criminaliteit en strafrecht' (pdf).

Thema: 'Waar verdienen we over twintig jaar ons brood mee?' (plenaire conferentie 16 en 17 mei 2014)

Verslag van de 187ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'Waar verdienen we over twintig jaar ons brood mee?'

Thema ‘De tijd dringt. Over de maatschappelijke gevolgen van versnellingen en veranderingen van tijdstructuren’ (plenaire conferentie 31 januari/ 1 februari 2014)

 • Inleiding op het wetenschappelijke deel door prof. Marli Huijer, bijzonder hoogleraar filosofie aan de EUR
 • Prof. Peter Paul Verbeek, hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek aan de UT - De versnellingen in de technologie en in het dagelijkse leven
 • Dr. Mariëlle Cloïn, wetenschappelijk medewerker bij de sector Zorg, Emancipatie en Tijdsbesteding van het SCP - Recente trends in de tijdsbesteding van Nederlanders en de tijdsspanningen die ontstaan bij en tussen burgers en overheid
 • Dr. Ida Sabelis, UHD tijd, organisatie en management aan de VU - Hoe het bedrijfsleven inspeelt op de snelle veranderingen in de samenleving en bijdraagt aan enerzijds die versnelling, maar anderzijds ook in het aandragen van nieuwe tijdsstructuren
 • Koen Haegens, redacteur bij De Groene Amsterdammer (economie en filosofie)  – De veranderingen in de tijdshorizon van mensen en organisaties als een sociaal en politiek omstreden kwestie. Wie zijn de winnaars en verliezers van deze ‘chronopolitiek’?

Thema 'De staat van de sociale wetenschappen' (plenaire conferentie 27 en 28 september 2013)

 • Introductie door prof. dr. Mark Bovens
 • Prof. dr. Paul Wouters, hoogleraar Sciëntometrie & directeur Centrum voor Wetenschap en Technologie Studies, Universiteit Leiden, over 'De staat van de sociale wetenschap - en hoe die te meten'
 • Dr. Ruud Abma, Departement Algemene Sociale Wetenschappen (ASW) & Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie, Universiteit Utrecht, over 'De publicatiefabriek. Lessen van de affaire-Stapel voor de sociale wetenschappen’
 • Prof. dr. Annemarie Mol, hoogleraar Culturele Antropologie, Universiteit van Amsterdam, over ‘De sociale wetenschappen en de dingen’
 • Prof. dr. Godfried Engbersen, hoogleraar Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam, over 'De publieke functie van de sociale wetenschappen’

Verslag van de 185ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema 'De staat van de sociale wetenschappen'

Thema 'Verleden, heden en toekomst van het consensusmodel' (plenaire conferentie 30 mei en 1 juni 2013)

 • Introductie door prof. dr. Maarten Prak
 • Prof. dr. Tine de Moor over ‘Participation is good for you (and the community). Leren van de commons over consensus-building’
 • Prof. dr. Naomi  Ellemers over ‘Praten helpt, maar soms juist niet’
 • Prof. dr. Jan Luiten van Zanden over ‘Nederland en het poldermodel – een duizendjarige geschiedenis’
 • Prof. dr. Rudy Andeweg over ‘Regeringscoalities in Nederland: bipolarisatie of destabilisatie?’
 • Prof. dr. Alexander Rinnooy Kan over ‘Kansen op consensus: de toekomst van het poldermodel’

  Verslag van de 184ste conferentie van de SWR van de KNAW, met als thema ‘Verleden, heden en toekomst van het consensusmodel'

Thema ‘Medicalisering en demedicalisering’ (plenaire conferentie 15 en 16 februari 2013)

Thema Nieuwe 'rassen' (plenaire conferentie 14 en 15 september 2012)

 • Prof. dr. Willem de Haan geeft introductie op het thema. Presentatie De  Haan 
 • Prof. dr. Peter de Knijff over ‘De dwergpincher en de Afghaan: het verschil tussen ras en herkomst’
 • Dr. Martijn Eickhoff over ‘Nederlandse archeologen achter het Oostfront en in Reichsgau Niederdonau: archeologisch rassendenken herbeschouwd als een "emotionele gemeenschap"’
 • Prof. dr. Martina Cornel over ‘De betekenis van ras, genetica en voorouders in medische praktijken’
 • Dr. Amade M’charek over ‘Het gezicht van ras: over de spanning tussen individuele en collectieve identiteiten in de forensische praktijk’

Thema Tweedeling in de samenleving (plenaire conferentie 1 en 2 juni 2012)

Thema Hedendaags ouderschap (plenaire conferentie 17 en 18 februari 2012)

 • Prof. dr. Ariana Need over ‘Ouderschap als keuze: over beleidseffecten en de combinatie kind en werk’
 • Dr. Freek Bucx over ‘Opvoeden in de 21ste eeuw: bevindingen uit het Gezinsrapport 2011 van het SCP’
 • Prof. dr. Chantal Kemner over ‘Kunnen ouders het kinderbrein kneden?’
 • Dr. Margreth Hoek over ‘Over de beleving van het ouderschap’
 • Prof. dr. Micha de Winter over ‘Opvoeding en het belang van een sterke pedagogische civil society’

Thema Evolutionaire sociale wetenschappen (plenaire conferentie 28 en 29 oktober 2011)

 • Prof. dr. Bram Buunk over ‘De moeizame relatie tussen Darwinisme en sociale wetenschappen’
 • Dr. Liesbeth Sterck over ‘Prosociaal gedrag en altruïsme bij apen’
 • Prof. dr. Mark van Vugt over ‘Natuurlijke selectie. De evolutionaire psychologie van leiderschap’
 • Dr. Thomas Pollet over ‘Homo socius. Hoe de ‘sociale brein’-hypothese sociaal-wetenschappelijk onderzoek kan helpen’
 • Prof. dr. Ronald Noë over ‘Biologische markten en sociale dilemma’s’
 • Dr. Fleur Thomése over ‘Zijn grootouders moderne mutanten? Sociale en biologische evolutie in een vergrijzende wereld’

Thema De gebiologiseerde samenleving (plenaire conferentie op 9 en 10 september 2011)

 • Prof. dr. Peter Hagoort met een introductie op het thema
 • Prof. dr. Dick Swaab over: ‘Hersenen en recht’
 • Prof. mr. Ybo Buruma over: ‘Brein, vrijheid, en verantwoordelijkheid in de rechtspraktijk’
 • Prof. dr. Roshan Cools over: ‘Cognitive enhancement in het onderwijs’
 • Prof. dr. Maartje Schermer over: ‘Morele en maatschappelijk aspecten van cognitieve enhancement’

Thema De kracht van de stad (plenaire conferentie op 20 en 21 mei 2011)

 • Prof. dr. Frank van Oort over: ‘De Noordvleugel van de Randstad van binnen naar buiten. Economische kansen voor de stedelijke regio’
 • Prof. dr. Henri de Groot over: 'Stad en Land: Micro-onderzoek naar agglomeratiekrachten in Nederland'
 • Prof. dr. Robert Kloosterman over: ‘De culturele kracht van de stad’
 • Prof. dr. Leo Lucassen over: ‘De Weberiaanse stad in mondiaal perspectief: het ruraal-urbane continuüm in China, India en Sub-Sahara Afrika (19de-21ste eeuw)’
 • Prof. dr. Beate Völker over: ‘Putnam en de verloren brieven. Een kritische analyse en een verslag van een veldexperiment in Nederlandse buurten’
 • Prof. dr. Hans Boutellier over: ‘Tussen kakofonie en schitterend samenspel: over de dynamiek van de stad in een onbegrensde wereld’

Thema Over (beleids)evaluatie (plenaire conferentie op 7 maart 2011, samen met de WRR)

 • Prof. dr. ir. Marjolein van Asselt met een inleiding over het WRR-project met de werktitel 'Evaluatie: tussen verantwoorden en verbeteren’
 • Prof. dr. M.A.P. Bovens over publieke verantwoording
 • Prof. mr. Ybo Buruma over leren van evaluaties

Thema Democratic Audit (plenaire conferentie op 26 en 27 november 2010)

 • Prof. dr. Ruud Koole over: ‘Democratie zonder partijen?’
 • Prof. dr. Wouter van der Brug over: ‘Valt er nog iets te kiezen in verkiezingen?’
 • Dr. Sarah de Lange over ‘Populisme in Nederland: correctie of uitdaging?’
 • Prof. dr. Mark Bovens over ‘Politiek vertrouwen: tijdelijke dip of definitief dal’
 • Prof. dr. Rudy Andeweg en prof. dr. Jacques Thomassen over ‘Niets aan de hand in Nederland?’

Thema Omgaan met pijnlijke episodes in het nationale verleden (plenaire conferentie van 24 en 25 september 2010)

 • Prof. dr. W.J.M. de Haan: 'Verantwoordelijkheid en schuld' (korte inleiding)
 • Prof. dr. I. de Haan: 'Heroïek en onbehagen. De tweede wereldoorlog in een kantelend maatschappijbeeld'
 • Prof. dr. M. Schwegman: 'Oorlogsleed en gemeenschapszin. De vitaliteit van oorlogsherdenkingen'
 • Prof. dr. M. Grever: korte inleiding
 • Prof. dr. G.J. Oostindie: 'De moralisering van de koloniale geschiedenis'
 • Ton Robben: 'Vuile oorlog, staatsterreur of genocide? De morele worsteling van Argentinië met de herinnering aan de militaire dictatuur van 1976-1983'

Thema Arbeidsmigratie (plenaire conferentie van 12 en 13 maart 2010)

 • Prof. dr. Peter Nijkamp over: 'Plussen en minnen op de migratiebalans'
 • Prof. dr. Godfried Engbersen: 'Liquid Migration from Central and Eastern Europe'
 • Prof. dr. Leo Lucassen: 'Gastarbeid als uitzondering in de dans van arbeid en kapitaal. Arbeidsmigratie naar Nederland 1600-2010'

Thema Gammacanon en Maatschappijwetenschappen (plenaire conferentie van 11 november 2009)

 • Introductie door Paul Schnabel, voorzitter commissie Gammacanon en voorzitter Vervolgcommissie Maatschappijwetenschappen

Thema de financiële crisis (plenaire conferentie van 9 en 10 oktober 2009)

Inleidingen:

Thema De Neurobiologische samenleving (plenaire conferentie van 12 en 13 juni 2009)

Inleidingen:

 • Prof. dr. Peter Hagoort over "De contouren van een neurobiologische samenleving"
 • Prof. dr. Ybo Buruma over "Mogen wij een neurobiologische robot straffen? Over zingeving van gedrag in de Brave New World"
 • Prof. dr. Frans Verstraten over "gebiologeerd over een 'biologische' samenleving"
 • Prof. dr. Trudy Dehue over "Biologisch burgerschap. Over de plicht het lot in eigen hand te nemen"

Thema Evalueren en verantwoorden (plenaire SWR-conferentie op 30 en 31 januari 2009)

Subthema vrijdagavond: Meten of het goed is. Het geval geneeskunde

Inleidingen:

 • Prof. dr. Trudy Dehue: "De dokter, de dealer en de drogist: en het verschil bepaald door het experiment"
 • Prof. dr. Annemarie Mol: "De kliniek en het laboratorium. Over het evalueren en het veranderen van een complexe praktijk"

Subthema zaterdagochtend: Publieke verantwoording

 • Prof. dr. Mark Bovens: "Publieke verantwoording 2.0: Hoe hou je verantwoording spaarzaam en toch scherp?"