Gepubliceerde adviezen

KNAW-Klankbordcommissie Noordzee

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is een forse groei van het aantal windmolens op de Nederlandse Noordzee voorzien in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor andere functies van de Noordzee zoals visserij, natuur en scheepvaart.

Academische vrijheid

Begin 2018 publiceerde de KNAW het briefadvies ‘Vrijheid van Wetenschapsbeoefening in Nederland’. Dat heeft bijgedragen aan het verhelderen van een complexe discussie over dit onderwerp. Door de reacties op dat briefadvies en aanhoudende (politieke) aandacht voor het thema academische vrijheid, heeft bestuur de KNAW-commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening gevraagd een position paper op te stellen.