Gepubliceerde adviezen

Academische vrijheid

Begin 2018 publiceerde de KNAW het briefadvies ‘Vrijheid van Wetenschapsbeoefening in Nederland’. Dat heeft bijgedragen aan het verhelderen van een complexe discussie over dit onderwerp. Door de reacties op dat briefadvies en aanhoudende (politieke) aandacht voor het thema academische vrijheid, heeft bestuur de KNAW-commissie Vrijheid van Wetenschapsbeoefening gevraagd een position paper op te stellen.

Opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek

De KNAW organiseerde op 4 december 2018 een expertbijeenkomst waarvan de conclusie was dat het gewenst is dat de KNAW advies uitbrengt om meer helderheid en structuur te brengen in de discussie rondom het verbeteren van de opslag en beschikbaarheid van data voor onderzoek. Het bestuur heeft Frank den Hollander benoemd als voorzitter van de commissie die dit advies voorbereidt. De KNAW heeft op 27 mei 2021 het advies uitgebracht.

Efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen

Ontwikkeling van geneesmiddelen is een kostbaar en langdurig proces. Maar dat proces kan tegenwoordig steeds sneller en efficiënter. De KNAW maakt een inventarisatie van veelbelovende ontwikkelingen in wetenschap en technologie die daaraan bijdragen en gaat na hoe deze optimaal kunnen worden benut.