Efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen

Ontwikkeling van geneesmiddelen is een kostbaar en langdurig proces. Maar dat proces kan tegenwoordig steeds sneller en efficiënter. De KNAW maakt een inventarisatie van veelbelovende ontwikkelingen in wetenschap en technologie die daaraan bijdragen en gaat na hoe deze optimaal kunnen worden benut.    

Daarbij kijkt de Akademie bijvoorbeeld naar technieken als organs on a chipbiomarkers, nieuwe trial designs en andere 'nieuwe' klinisch-epidemiologische methoden. Ook is er aandacht voor technieken en methoden die kunnen helpen om een doelmatig gebruik van geneesmiddelen te bevorderen, bijvoorbeeld  post-toelating surveillance – dat wil zeggen dat het medicijn ook na toelating op de markt wordt gevolgd. Tenslotte zullen in de inventarisatie het beleid en methoden aan de orde komen die kunnen leiden tot systeemverbeteringen, zoals gezondheidseconomische benaderingen in de vorm van pay for performance: het vergoeden van medicijnen die hun waarde hebben bewezen voor uitbehandelde patienten.

Doel en effect

Met dit onderzoek wil de KNAW richting geven aan veelbelovende methoden en technieken voor het efficiënter ontwikkelen van geneesmiddelen.

Opdracht

De KNAW-commissie heeft als taak een inventarisatie te maken van wetenschappelijke technieken en methoden die bij kunnen dragen aan een efficiëntere ontwikkeling van geneesmiddelen, en aanbevelingen te doen voor de verdere ontwikkeling van deze technieken en methoden. De term geneesmiddelen moet daarbij in brede zin worden opgevat en omvat ook de geavanceerde middelen zoals stamcel- en gentherapie.

Daarbij kan gedacht worden aan technieken en methoden op het terrein van:

  • preklinisch en klinisch onderzoek voorafgaand aan de toelating van nieuwe geneesmiddelen
  • onderzoek en surveillance na toelatinggezondheidseconomische en andere benaderingen die kunnen helpen om systeemverbeteringen te realiseren

Activiteiten en planning

Het project is gestart in april 2020. Op 5 oktober 2021 wordt het adviesrapport gelanceerd tijdens een bijeenkomst. Daar vindt u hier meer informatie over. 

Commissie

Voor dit traject is een adviescommissie ingesteld onder voorzitterschap van Jaap Verweij. In het project wordt samengewerkt met de Federation of European Academies of Medicine (FEAM).