KNAW-Klankbordcommissie Noordzee

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen is een forse groei van het aantal windmolens op de Nederlandse Noordzee voorzien in de komende decennia. Dit heeft gevolgen voor andere functies van de Noordzee zoals visserij, natuur en scheepvaart.

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) gevraagd om met de stakeholders een Noordzeeoverleg te vormen en in een half jaar gezamenlijk toe te werken naar een Noordzeeakkoord.

De KNAW-Klankbordcommissie Noordzee zal fungeren als een wetenschapscommissie voor dit Noordzeeoverleg. De commissie kan de stand van de wetenschap duiden en als wetenschappelijk klankbord fungeren voor de deelnemers aan het Noordzeeoverleg.

Taken

De klankbordcommissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Noordzeeoverleg op basis van de huidige wetenschappelijke kennis. De klankbordcommissie geeft daarbij steeds aan welke inzichten breed gedeeld worden binnen de wetenschap, waarover nog onzekerheid is en wetenschappelijke inzichten uiteenlopen, en welke kennis ontbreekt. Het Noordzeeoverleg heeft in 2019 acht kwesties aan de klankbordgroep voorgelegd.

Commissie

Op verzoek van het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving heeft het bestuur van de KNAW de Klankbordcommissie Noordzee ingesteld.

Looptijd

De commissie wordt ingesteld gedurende de looptijd van het Noordzeeoverleg.