Position paper academisch gevormde leraren in het voortgezet onderwijs

Omdat de KNAW zich zorgen maakt over de krimp van het aandeel academisch geschoolde leraren in het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, verschijnt in augustus 2017 een position paper waarin deze zorgen worden onderbouwd. Verder worden er aanbevelingen in gedaan hoe we weer meer academisch geschoolde leraren in het voortgezet onderwijs kunnen krijgen en behouden.

Werkwijze

Het idee voor deze position paper is ontstaan in de adviesraden van de KNAW. Voor de inhoudelijke uitwerking van deze position paper is gebruikgemaakt van een klankbordgroep.

Looptijd

De position paper is verschenen in augustus 2017.